Zevende Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd
Koudum, 26 juni 2020
Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,
Afgelopen woensdag heeft de regering een verdere versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus bekendgemaakt. Deze versoepeling heeft hoopvolle gevolgen voor ons kerkelijk leven. Veel is weer mogelijk. Er blijven per 1 juli enkele basisregels over.
Basisregels
1. Er geldt geen vast maximum voor het aantal bezoekers van kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten.
2. De enige beperking betreft het aantal veilige plaatsen in de ruimte waarin u samenkomt. Zoveel veilige zitplaatsen als een ruimte heeft, zoveel bezoekers kunnen deelnemen.
3. Als dat aantal binnen de muren onder de 100 blijft, en buiten onder de 250, hoeft men vooraf niet meer te reserveren, hoeft u niet te registreren en geen gezondheidscontrole te doen. Reservering kunt u wel uit eigen beweging vragen, bijvoorbeeld als u denkt dat mogelijk meer kerkgangers komen dan u veilige plaatsen in uw gebouw hebt.
4. De algemene veiligheidsrichtlijnen van het RIVM blijven van kracht. In uw doen en laten moet u de afstand (anderhalve meter), de logistiek (komen, gaan, looproutes, koffie en thee schenken enz.), de gezondheid (thuisblijven wanneer u ziek bent of een huisgenoot ziek is), en de hygiëne (handen wassen, schoonmaak en desinfectie) verantwoord regelen. Dit legt u vast in een gebruiksplan, waarvan u een exemplaar bij eventuele controle in het gebouw kunt overleggen.
Onder deze basisvoorwaarden kunnen we weer bij elkaar komen. U bepaalt als kerkenraad zelf het tempo waarin u wilt overschakelen van digitale, telefonische en andere contacten naar ‘fysieke’ vieringen, bijeenkomsten en ontmoetingen.
Zingen
Onze kerk volgt de aanwijzingen van de overheid voor het zingen, en blijft vooralsnog zingen in vieringen en bijeenkomsten, binnen en buiten, ontraden. Voorzang van een kleine groep voorzangers is onder voorwaarden die de overheid later bekend maakt, wel mogelijk. Tot dan volgen we het protocol van het korennetwerk: voorzangers bewaren een onderlinge afstand van drie meter, hebben ieder een vrije ruimte van 30 m³ om zich heen, en bewaren een afstand tot de gemeente van minimaal vijf meter.
Onze kerk verwacht binnenkort de uitkomsten van RIVM-onderzoek en andere onderzoekingen van een kerkelijke expertgroep. De uitkomsten daarvan kunnen de richtlijnen veranderen. Houd de website van de Protestantse Kerk in de gaten. Daarop vindt u ook het vereenvoudigde protocol, en een aantal veelgestelde vragen.
Jeugd- en jongerenwerk
Jeugd- en jongerenwerk is mogelijk. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te bewaren. De leiding bewaart deze afstand wel.
Tot slot
Met deze versoepeling kan het kerkelijk leven gelukkig voor een groot deel weer normaal worden. Moge God ons bewaren en behoeden in deze bewogen tijd, en met ons meegaan op de weg naar herstel van het samenzijn in kerk en samenleving.
Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.
Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant
Mededeling van Theologische Vorming Gemeenteleden
Op dinsdag 29 september gaat in Sneek de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden en Geïnteresseerden van start. Coronaproof. Ds.Teunard van der Linden verzorgt het openingscollege over de betekenis van Bonhoeffer voor gewone gemeenteleden. Volg de berichtgeving in de kerkbladen en www.tvg-sneek.nl.
Ds. Cees Glashouwer

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com